Aktualni dogodki TD Štatenberg

Dogodki društva so prikazani po letih in sicer tako, kot praviloma potekajo, od januarja do decembra. V to kategorijo so zajete prireditve društva, skupne prireditve z drugimi društvi, sodelovanje pri drugih prireditvah in promocijske aktivnosti (sodelovanje na sejmih, stojnicah, izdaja prospektov in razglednic, zapisi v medijih).

Scroll to Top