Podatki o društvu

Predsednica: Štefka Skledar (040/700-006, skledar.stefka@gmail.com)

Naslov: Štatenberg 66 a, 2321 Makole

Turistično informativna pisarna Štatenberg: Dvorec Štatenberg, Štatenberg 89, 2321 Makole

Matična št.:

Davčna št.:

TRR:

Zakoniti zastopnik društva: Štefka Skledar

Scroll to Top